Onderzoek

Ontwikkeling gericht op inzetbaarheid van medewerkers bestaat altijd uit meerdere factoren. Maar waar liggen de behoeften en mogelijkheden? Dit kunnen wij voor u onderzoeken.

Het is belangrijk om actief en gericht problemen op tijd te signaleren, dit zou idealiter gecombineerd worden met het actief versterken van werknemers. Ter bevordering van duurzame inzetbaarheid worden veelal groepsgerichte interventies vaak top down ingezet. Hoewel dit mooie initiatieven zijn, sluit het niet altijd aan bij de behoefte van de werknemers. Werknemers voelen zich vaak onvoldoende meegenomen in het beleid van de organisatie. Dit leidt niet tot de gewenste resultaten en kan zelfs averechts werken doordat medewerkers zich gepasseerd voelen.

Het is dus raadzaam om inzetbaarheid bottom up te bevorderen vanuit de werknemers zelf. Afgestemd op uw wensen, voeren wij een onderzoek op maat uit naar de behoeften van uw werknemers.

Soorten onderzoek

Afhankelijk van wat u wilt weten, richten wij het onderzoek in. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van (of een combinatie):

N

MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek, uitgebreide online vragenlijst, jaarlijks)

N

Pulse survey (korte online vragenlijst, die vaker per jaar terug keert)

N

1 op 1 gesprekken

Na de uitvoering van het onderzoek ontvangt u een rapport met daarin de resultaten, de belangrijkste conclusies en aanbevelingen gericht op inzetbaarheid. In de aanbevelingen staan vervolgacties die u zelf kunt toepassen. Wij adviseren u dit op te pakken met uw afdeling Human Resources (indien aanwezig).

Daarnaast faciliteren wij sessies waarin wij uw medewerkers kunnen trainen binnen de thema’s jobfit en topfit.

Uiteraard kunt u ook zonder onderzoek gebruik maken van onze sessies.