Inzetbaarheid

De arbeidsmarkt verandert. Naast krapte en nieuwe technologieën, is het niet meer vanzelfsprekend dat iemand 30 jaar lang hetzelfde werk blijft doen bij hetzelfde bedrijf. Er wordt een beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van werkgever en werknemer. Een wendbare organisatie kan adequaat inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt, heeft flexibele en mobiele werknemers die werkzaam zijn in een gezond werkklimaat. In de huidige maatschappij is duurzame inzetbaarheid daarom een veelvoorkomend begrip geworden.

Maar wat is duurzame inzetbaarheid concreet? Wij maken onderscheid vanuit twee thema’s: jobfit en topfit.

Jobfit

Jobfitte medewerkers hebben loopbaanperspectief:

N

Tot op latere leeftijd kunnen werken.

N

Aantrekkelijk zijn en blijven voor de arbeidsmarkt.

N

Inzetbaar voor meerdere taken binnen uw organisatie.

N

Wendbaar voor veranderingen.

N

Blijven leren en ontwikkelen.

N

Vanzelfsprekende connectie tussen jong en oud.

Topfit

Topfitte medewerkers zijn vitaal inzetbaar:

N

Gezond en fit op de werkvloer.

N

Juiste balans tussen werk en privé.

N

Gehoord en gewaardeerd worden.

N

Prettige en veilige werksfeer.

N

Verwachtingen, motivatie en energiek.

N

Bereid om doelen te behalen.

Werkgever én werknemer: samen aan zet

Het geven van aandacht levert veel op. Medewerkers die goed in hun vel zitten, gezien worden, kunnen zichzelf ontplooien en zijn dan automatisch gedreven om het beste uit zichzelf te halen. Wanneer medewerkers doen waar zij goed in zijn en wat zij leuk vinden, hebben zij zin in hun werk, zijn ze pro-actief, uiten ze hun nieuwsgierigheid en lachen ze regelmatig. Klinkt u dat niet fijn in de oren?

Taken veranderen continu. Daarom gaat het veel meer over ‘wie ben jij als persoon’, ‘waar ben je goed in’, ‘wat zijn je talenten’ en ‘hoe kunnen we die talenten optimaal benutten?’. De focus ligt op krachten. En dat heeft continu aandacht en onderhoud nodig om ervoor te zorgen dat het werk gedaan wordt. We horen wel eens: ‘Stel, ik investeer in de opleiding van een medewerker en dan gaat hij ergens anders werken?’. Wij kijken hier op een andere manier naar, want stel dat u níet investeert in de opleiding van uw medewerker, en hij blijft?

Zoals u ziet is duurzame inzetbaarheid van een medewerker een samenstelling van diverse elementen en is daarom te complex om door de werkgever aan te sturen, maar kan wel worden bevorderd middels het faciliteren vanuit de organisatie. Hoe past u het beleid rondom Jobfit en Topfit toe in uw organisatie?