Inzetbaarheid

De arbeidsmarkt verandert. Het is niet meer vanzelfsprekend dat iemand 30 jaar lang hetzelfde werk blijft doen bij hetzelfde bedrijf. In de huidige maatschappij is duurzame inzetbaarheid daarom een veelvoorkomend begrip geworden. Maar wat is duurzame inzetbaarheid concreet en met name: hoe krijg je het voor elkaar binnen je organisatie?

Voor duurzame inzetbaarheid wordt de volgende definitie doorgaans gehanteerd. Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden en over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.

Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten. Duurzame inzetbaarheid bestaat uit de volgende elementen: het willen werken (motivatie en energie), het kunnen werken qua gezondheid (work ability) en het kunnen werken qua bekwaamheden (employability).

Duurzame inzetbaarheid van een individu is een samenstelling van diverse elementen en is daarom te complex om door de werkgever aan te sturen, maar kan wel worden bevorderd middels faciliteren vanuit de organisatie. Uiteindelijk moet de gedragsverandering vanuit de medewerker zelf komen.

Preventie

Er wordt voornamelijk in duurzame inzetbaarheid geïnvesteerd door middel van preventieve interventies, bijvoorbeeld door het geven van gezondheidsadvies of een bewegingsprogramma voor de hele organisatie als collectief ingericht. Dit betreft primaire preventie en is gericht op het wegnemen van oorzaken of risicofactoren. Individuele interventies op duurzame inzetbaarheid van werknemers worden voornamelijk ingezet wanneer er al sprake is van problemen in inzetbaarheid, dit is tertiaire preventie.

Het is belangrijk om actief en gericht problemen op tijd te signaleren, dit heet secundaire preventie. Dit zou idealiter gecombineerd worden met het actief versterken van werknemers, dit heet amplitie.

Ter bevordering van duurzame inzetbaarheid worden veelal groepsgerichte interventies vaak top down ingezet. Hoewel dit mooie initiatieven zijn, sluit het niet altijd aan bij de behoefte van de werknemers.

Werknemers voelen zich vaak onvoldoende meegenomen in het beleid van de organisatie. Dit leidt niet tot de gewenste resultaten en kan zelfs averechts werken doordat medewerkers zich gepasseerd voelen.

Duurzame inzetbaarheid zou dus bottom up bevorderd moeten worden vanuit de werknemers zelf. Individuele coaching, trainingen en workshops die gebaseerd zijn op de behoeften van de medewerkers bevorderen duurzame inzetbaarheid vanuit de werknemer.

Het is dus raadzaam om duurzame inzetbaarheid bottom up te bevorderen vanuit de werknemers zelf. Individuele coaching, trainingen en workshops die gebaseerd zijn op de behoeften van de medewerkers bevorderen duurzame inzetbaarheid vanuit de werknemer. Hiervoor bent u bij Quman aan het juiste adres!