Over Quman

Quman is als label ontstaan vanuit The Human Works. The Human Works is gespecialiseerd in bedrijfsmaatschappelijk werk en coaching en werkzaam voor een groot aantal opdrachtgevers in heel Nederland.

Vanuit onze jarenlange kennis en ervaring, weten wij dat organisaties de intentie hebben om zich in te zetten voor actuele HR-thema’s en hier absoluut het belang van inzien. Wij weten ook dat het er in de praktijk, om allerlei reden, niet altijd of slechts gedeeltelijk van komt om hier effectief aandacht aan te besteden.

Bij Quman ondersteunen we organisaties om hun intenties waar te kunnen maken. Kwaliteit (“Q”) staat voorop, wat begint met aandacht voor ontwikkeling gericht op inzetbaarheid van alle medewerkers (“human”).

We zijn op een missie…

Quman streeft naar ontwikkeling gericht op inzetbaarheid van medewerkers op alle niveaus, dat begint met aandacht. Middels het trainen van uw medewerkers, willen wij bijdragen aan een wendbare organisatie met vitale medewerkers en daarmee een gezond werkklimaat creëren.

Dit doen wij door bewustzijn bij de medewerkers te vergroten en is gericht op verantwoordelijkheid voor hun eigen inzetbaarheid, zowel op korte als lange termijn. Daarnaast brengen we de behoeften en verwachtingen van zowel de werkgever als de werknemer in kaart en stemmen dit op elkaar af.

Hanneke en Gera Quman

… vanuit deze visie

Inzetbaarheid van werknemers ontwikkelen zien wij als tweeledig, namelijk aandacht voor jobfit (loopbaanperspectief) en topfit (vitaliteit).

Oprechte interesse in medewerkers heeft continu aandacht nodig. Medewerkers die goed in hun vel zitten, kunnen zichzelf ontwikkelen en doen waar zij goed in zijn; vitaliteit en loopbaanperspectief. Als organisatie bereidt u zich beter voor op de toekomst; wendbaar met vitale medewerkers. U behoudt uw medewerkers, zij zijn de ambassadeurs van en voor uw organisatie.

Gera Bouw Quman

Gera Bouw

Initiatiefnemer

Vanuit mijn rol binnen The Human Works ben ik dagelijks in gesprek met zowel werkgevers als werknemers over vraagstukken die te maken hebben met inzetbaarheid.

Door de enorme maatschappelijke veranderingen die veel impact hebben op o.a. de arbeidsmarkt zie ik dat er een steeds groter appèl wordt gedaan op werknemers om zelf na te denken over hun eigen inzetbaarheid op korte en lange termijn.

Mijn ervaring is dat er vaak een hiaat is tussen de verwachtingen van werkgever en werknemer om inzetbaarheid concreet en realistisch te maken. Met Quman wordt dit hiaat teruggebracht door een compleet pakket dienstverlening aan te bieden gericht op duurzame inzetbaarheid voor alle werknemers, ongeacht leeftijd, functie of niveau.

Hanneke Louwrenssen Quman

Hanneke Louwrenssen

Partner en trainer

Aandacht voor medewerkers heeft altijd mijn aandacht gehad. Wie zijn die medewerkers en wat drijft hen om specifiek dit werk te doen? Hoe kijken ze naar hun werkgever en de relatie die ze met elkaar hebben?

Tijdens mijn jarenlange werk als HR Adviseur heb ik ervaren dat een werkgever niet alleen maar kan investeren in machines en materialen. Aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers is zeker zo belangrijk. Vitale inzetbaarheid en loopbaanperspectief zijn in een tijd van vergrijzing, een krappe arbeidsmarkt en vanwege sterke technologische ontwikkelingen, een absolute must.

Met mijn passie voor kennisoverdracht en het zoeken naar verbinding realiseer ik bewustwording en het in beweging komen van medewerkers. Aandacht voor elkaar brengt werknemers én werkgevers verder, daar ben ik van overtuigd!