Over Quman

Quman is als label ontstaan vanuit The Human Works. The Human Works is gespecialiseerd in bedrijfsmaatschappelijk werk en coaching en werkzaam voor een groot aantal opdrachtgevers in heel Nederland.

Vanuit onze jarenlange kennis en ervaring doen wij praktijkonderzoek op maat, gericht op uw vraag of behoefte en zorgen wij voor een passend advies met een praktisch en effectief plan van aanpak. In het proces staat de mens achter de medewerker altijd centraal. Het menselijk kapitaal is uw belangrijkste bedrijfsmiddel. Betrokken en gemotiveerde medewerkers zijn cruciaal voor een goede productiviteit.

Wij zijn op een missie…

Quman streeft naar duurzaam inzetbare medewerkers op alle niveaus. Zo willen wij bijdragen aan een productief werkklimaat door bewustzijn te vergroten en de behoeften en verwachtingen van zowel de werkgever als de werknemer in kaart te brengen en op elkaar af te stemmen.

Dit doen wij door vanuit praktijkonderzoek op maat een onderbouwd en afgestemd plan van aanpak op te stellen en uit te voeren.

… vanuit deze visie

Duurzame inzetbaarheid van werknemers zien wij als tweeledig, namelijk inzetbaarheid op korte en op lange termijn. Inzetbaarheid op korte termijn heeft betrekking op de huidige werksituatie. Inzetbaarheid op lange termijn gaat over loopbaanperspectief. De werknemer is hierin eigenaar van het proces.

De inzetbaarheid op korte termijn is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. De werknemer neemt regie over zijn inzetbaarheid en wordt hierin gefaciliteerd door de werkgever. Zo is de werknemer gecommitteerd aan zijn eigen proces en is de kans op succes aanzienlijk groter. Bewustwording van inzetbaarheid en het eigen aandeel hierin is cruciaal.