Duurzame inzetbaarheid. Werkgever én werknemer samen aan zet.

Onderzoek

Afgestemd op uw wensen, voeren wij een onderzoek op maat uit naar de behoeften van de werknemers. Op basis van deze resultaten wordt er een plan van aanpak opgesteld en vervolgens uitgevoerd.

Training

Een training wordt gegeven aan een groep werknemers en is gericht op het aanleren van vaardigheden en gedragsverandering. Trainingen worden op maat gemaakt op basis van de resultaten van voorgaand onderzoek.

Coaching

In individuele coaching wordt samen met de werknemer gewerkt aan persoonlijke doelen met betrekking tot inzetbaarheid. Een traject wordt gestart op basis van het voorgaande onderzoek.

Onderhoud van uw menselijk kapitaal

Medewerkers zijn de connectie met uw klant en de basis van uw bedrijf. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn betrokken en gemotiveerd en zorgen dan ook voor een productief en gezond bedrijf. Het is daarom belangrijk om te investeren in uw medewerkers en hun inzetbaarheid, binnen een gedeelde verantwoordelijkheid. Maar waar te beginnen? Quman helpt hierbij door de behoeften van uw medewerkers helder in beeld te brengen en het tot stand brengen van gedragsverandering.

Inzetbaarheid

De arbeidsmarkt verandert. Het is niet meer vanzelfsprekend dat iemand 30 jaar lang hetzelfde werk blijft doen bij hetzelfde bedrijf. In de huidige maatschappij is duurzame inzetbaarheid daarom een veelvoorkomend begrip geworden. Maar wat is duurzame inzetbaarheid concreet en met name: hoe krijg je het voor elkaar binnen je organisatie?

Duurzame inzetbaarheid van een individu is een combinatie van diverse elementen: het willen werken (motivatie en energie), het kunnen werken qua gezondheid (work ability) en het kunnen werken qua bekwaamheden (employability).

Om duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen is het essentieel om gericht preventief te handelen. Door aan te sluiten bij de behoeften van de werknemer wordt de kans op succes aanzienlijk verhoogd.