Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO)

MTO staat voor medewerkers tevredenheidsonderzoek. Wij praten liever over een behoeftenonderzoek, wat in praktische uitvoering op hetzelfde neerkomt. “Tevredenheid” impliceert namelijk dat medewerkers tevreden zouden moeten zijn met het bedrijf en dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de werkgever ligt. Wij geloven echter in een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer bij het creëren van een optimale werksituatie. Wij nemen daarom in de vragenlijst vragen op over de verantwoordelijkheid van de werknemer.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen in een behoeftenonderzoek zijn bijvoorbeeld:

  • Werk
  • Bedrijfscultuur
  • Beleid en management
  • Gezondheid
  • Betrokkenheid
  • Competenties
  • Communicatie

De onderwerpen en vragen worden afgestemd op uw organisatie. Dit zorgt voor een gericht onderzoek op maat.