Praktijkonderzoek

Afhankelijk van wat u wil weten, richten wij een onderzoek in. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm (of een combinatie) van onderstaande methodes. Klik op de methode voor meer informatie.

Afhankelijk van uw vraag kan er gekozen worden voor een online enquête. Wanneer er voornamelijk kwantitatieve data nodig is voor het beantwoorden van uw vraag, is de online enquête een goede optie. In sommige gevallen kan deze vorm van onderzoek gecombineerd worden met interviews, wanneer er verdiepende informatie nodig is voor het beantwoorden van de vraag. Een voorbeeld van onderzoek op basis van een online enquête is een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO).

Een pulse survey houdt in dat er periodiek korte vragenlijsten worden ingezet onder een groep medewerkers. Op die manier worden de resultaten chronologisch zichtbaar en is het mogelijk om tussentijds bij te sturen. Dit kan bijvoorbeeld ingezet worden bij een verandering in de organisatie waarbij het van belang is om directe feedback van stakeholders te krijgen.

Interviews kunnen in verschillende vormen worden ingezet, afhankelijk van welke informatie nodig is. Een interview kan eventueel ook als vervolg van of aanvulling op een enquête worden ingezet. Interviews worden ingezet wanneer er kwalitatieve data vereist is.

Een focusgroep bestaat uit een groep mensen die bijvoorbeeld in de vorm van een groepsdiscussie of groepsopdracht met een bepaald onderwerp bezig zijn. Op die manier wordt geïntegreerde data verzameld. Dit kan ingezet wanneer bepaalde informatie benodigd is vanuit verschillende perspectieven.

Praktijkonderzoek

Afhankelijk van wat u wil weten, richten wij een praktijkonderzoek in. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm (of een combinatie) van onderstaande methodes. Klik op de methode voor meer informatie.

Afhankelijk van uw vraag kan er gekozen worden voor een online enquête. Wanneer er voornamelijk kwantitatieve data nodig is voor het beantwoorden van uw vraag, is de online enquête een goede optie. In sommige gevallen kan deze vorm van onderzoek gecombineerd worden met interviews, wanneer er verdiepende informatie nodig is voor het beantwoorden van de vraag. Een voorbeeld van onderzoek op basis van een online enquête is een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO).

Een pulse survey houdt in dat er periodiek korte vragenlijsten worden ingezet onder een groep medewerkers. Op die manier worden de resultaten chronologisch zichtbaar en is het mogelijk om tussentijds bij te sturen. Dit kan bijvoorbeeld ingezet worden bij een verandering in de organisatie waarbij het van belang is om directe feedback van stakeholders te krijgen.

Interviews kunnen in verschillende vormen worden ingezet, afhankelijk van welke informatie nodig is. Een interview kan eventueel ook als vervolg van of aanvulling op een enquête worden ingezet. Interviews worden ingezet wanneer er kwalitatieve data vereist is.

Een focusgroep bestaat uit een groep mensen die bijvoorbeeld in de vorm van een groepsdiscussie of groepsopdracht met een bepaald onderwerp bezig zijn. Op die manier wordt geïntegreerde data verzameld. Dit kan ingezet wanneer bepaalde informatie benodigd is vanuit verschillende perspectieven.